Start scoutsjaar 2023-2024

Het is zover! Het nieuwe scoutsjaar gaat bijna van start.

Beginnen doen we met de overgang van 22-23 september (uitnodiging in bijlage). Iedereen die veranderd van tak moet zich dan komen bewijzen om zo aan te tonen dat ze het wel echt waard zijn om naar een oudere tak over te gaan. Maar natuurlijk verwachten we ook dat de kinderen die niet overgaan hen hierin komen aanmoedigen. Het is helaas niet de bedoeling dat nieuwe leden al komen. Zij, en iedereen, zijn van harte welkom op onze startdag op zaterdag 23 september van 14u tot 17u. Vraag gerust aan vriendjes of vriendinnetjes, als ze de scouts wel eens zouden willen uitproberen. Iedereen is meer dan welkom!

Groetjes van alle leiding

Scouting op maat

Laat armoede geen drempel zijn om naar de scouts te komen!

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft Scouting op maat voor kinderen en jongeren in een moeilijke financiële thuissituatie, met onder andere verminderd lidgeld. Indien je hier gebruik van wenst te maken of je hebt vragen kan je Irma, Vincent, Sientje en Arthur hierover aanspreken of mailen naar scoutingopmaat@scoutsaalter.be. Meer info over Scouting op maat vind je op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/kan-het-voor-minder-geld