Leiding

Voor vragen over specifieke vergaderingen en dergelijke e-mail je naar de takleiding van de tak waarbij je kind hoort, zij zijn namelijk het best op de hoogte van hun eigen takwerking. Voor algemene vragen in verband met de scouts e-mail je best naar iemand van de groepsleiding.

GROEPSLEIDING – groepsleiding@scoutsaalter.be

Irma
Goethals

IJverige
Sifaka
0472/29.79.34

Maarten Willaert
Eervolle Katoenstaart
0484/41.75.54

Manoe Vanbelleghem
Parmantige Saiga
0478/20.28.24

Janne
Van Parijs

Bedaarde Schoenbekooievaar
0479/43.57.50

SCOUTING OP MAAT – scoutingopmaat@scoutsaalter.be

De kosten van scouting zijn niet voor elk gezin even makkelijk te dragen. Daarom bestaat scouting op maat: een fonds dat tegemoetkomt aan de kosten van scouting. Zo zorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen dat iedereen erbij hoort, ook als je financieel minder ademruimte hebt. Meer info vind je op https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/ouders/praktisch/lidgeld/scouting-op-maat.

Janne
Van Parijs

Bedaarde
Schoenbekooievaar
0479/43.57.50

Irma
Goethals

IJverige
Sifaka
0472/29.79.34

Gaëlle
Troch


Hert
0477/80.34.83

Arthur
Van Oost

Beraden
Boomklever
0470/08.73.96

KAPOENENLEIDING – kapoenen@scoutsaalter.be

Janne
Van Parijs

Bedaarde
Schoenbekooievaar
0479/43.57.50

Maarten
Willaert

Eervolle
Katoenstaart
0484/41.75.54

Daan
Boussier
Veerkrachtige
Hauki
0470/41.39.59

Sientje
Beirnaert

Fodi
0474/46.10.04

Daan
Moeyaert

Vrijmoedige
Winterkoning
0468/30.81.85

Lucas
Declerck

Sociabele
Schoenbekooievaar
0497/89.55.43

Boris
Lippens
Vrijgevochten
Havik
0476/50.02.48

WELPENLEIDING – welpen@scoutsaalter.be

Emma
Van den Kerchove
Doortastende
Coati
0471/43.11.78

Gaëlle
Troch


Hert
0477/80.34.83

Milan
Depoortere

Geestdriftige
Panda
0492.39.23.11

Maurice
Deschoemacker

Fiere
Hamanku
0470/56.01.32

Emlyn
Poelmans
Joviale
Sneeuwstormvogel
0477/73.58.79

Vincent
Larroy

Rechtschapen
Golden Retriever
0472/86.20.46

Simon
Snoeck
Behoedzame
Slingeraap
0491/88.92.57

JONGGIVERLEIDING – jonggivers@scoutsaalter.be

Manoe Vanbelleghem
Parmantige Saiga
0478/20.28.24

Thibault
Martens
Zachtmoedige
Sint-Bernard
0494/17.54.79

Leon
Verleysen

Eigenzinnige
Tembo
0498/79.93.48

Stef
Depré

Veerkrachtige
Torenvalk
0472/48.25.62

Arthur
Van Oost

Beraden
Boomklever
0470/08.73.96

Victor
Cardon

Stoutmoedige
Tembo
0499/75.71.89

GIVERLEIDING – givers@scoutsaalter.be

Irma
Goethals

IJverige
Sifaka
0472/29.79.34

Mien
Van De Walle

Dartele
Sneeuwstormvogel
0472/07.93.65

Lennard
Van Hyfte

Standvastige
Bever
0498/57.45.76

Andis
Bilali
Luchthartige
Gnoe
0466/32.95.10

Tom
Van Der Eecken

Temperamentvolle
Parkiet
0475/71.38.37

JINLEIDING – jin@scoutsaalter.be

Jan
De Weirdt

Ongeveinsde
Kraanvogel
0471/61.07.29

Sam
Cauwels

Zorgeloze
Panda
0472/25.48.90